โต้ ตอบ

Firma ve İletişim Bilgileri

[ไอคอนporto_info_box ="fas fa-file" icon_size ="14" icon_color ="#ffffff" icon_style ="วงกลม" icon_color_bg ="#ddbc65" icon_border_radius ="500" title ="ชื่อบริษัท:

กระเป๋าหัวเข็มขัด Salih และอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มและอาหาร San ทิค ทิค จำกัด title_font_size ="14"title_font_color="#777777"][/porto_info_box][ไอคอนporto_info_box="fa-map-alt"icon_size ="14" icon_color="#ffffff"icon_style="วงกลม"icon_color_bg="#ddbc65"icon_border_radius="500"ชื่อ="ที่อยู่กลาง:
สถาปนิกฮาเร็ตติน มาห์ ยาฮิยาภาส สค์ ไม่มี: 8/c
title_font_size"14" title_font_color ="#777777"] [ไอคอนporto_info_box =[/porto_info_box]"fa-phone" icon_size ="14"icon_color="#ffffff"icon_style="วงกลม"icon_color_bg ="#ddbc65" icon_border_radius ="500" ชื่อโทรศัพท์=
+90 212 518 62 41
โทรศัพท์ / โทรสาร:
+90 212 638 78 30" title_font_size ="14" title_font_color="#7777[/porto_info_box]77"]]ไอคอนporto_info_box ="โมคโค fa-ซอง" icon_size ="14"icon_color="#ffffff"icon_style="วงกลม" icon_color_bg ="#ddbc65" icon_border_radius = "500" อีเมล:
iletisim@salihtoka.com" title_font_size ="14" title_font_color ="#77777[/porto_info_box]7"] [ไอคอนporto_info_box = "fa-whatsapp" icon_size ="14" icon_color ="#ffffff" icon_style ="วงกลม" icon_color_bg ="#ddbc65" icon_border_radius="500" ="WhatsApp:
+90 530 783 01 84 – ต่อสู้ฮานิฟา
title_font_size ="14" title_font_color="#777777"][/porto_info_box]


Çalışma Saatlerimiz:

04.05.2020 tarihi itibariyle COVID-19 tedbirleri kapsamında hizmetlerimizi aşağıda belirtilen saatlerde verebilmekteyiz:

[ไอคอนporto_info_box ="ไกล fa-clock" icon_size ="14" icon_border_radius ="500" ชื่อ ="วันธรรมดา: 09:00 – 3:00
วันเสาร์: 09:00 – 13:00
วันอาทิตย์: ปิด" title_font_size ="14" title_font_color="#777777" css_info_box =".vc_custom_1588434386222{ซ้ายขอบ: 10px !สําคัญ;}"] หัวเข[/porto_info_box]

İletişim Formu